Renovatie Preludeweg

De 208 galerijflats aan de Preludeweg waren toe aan een grootschalige renovatie. Na de inventarisatie van de bewonerswensen en de analyse van de architectuur is een integraal ontwerp tot stand gekomen. Versterking van de uitstraling is samengegaan met de verhoging van het comfort.

De belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij de vergroting van de herkenbaarheid van de verschillende entree’s, de verbetering van de toegankelijkheid en de vernieuwing van keukens, badkamers en toiletten. Tijdens het ontwerptraject hebben de bewoners uit de gepresenteerde oplossingen keuzes gemaakt. Deze aanpak leidde tot een bouwproces met een grote bewonersbetrokkenheid.

Leave a comment