Vogelbroedcentrum Avifauna

Vogelbroedcentrum Avifauna

Vogelpark Avifauna is een van de meest vooraanstaande dierenparken in de wereld op het gebied van vogels.
Naast het tentoonstellen van vogels, zijn andere doelstellingen van het park het behoud van vogelsoorten en het verzorgen van educatie op het gebied van natuurbescherming. Hiertoe heeft het park het voornemen om een nieuw broed- en educatiecentrum te bouwen met deze doelstellingen als uitgangspunt.

Wij hebben voor Avifauna het ontwerp gemaakt voor dit centrum.
De educatieruimte vormt het hart van het centrum. Daaromheen zijn de al dan niet verwarmde broedruimten en vogelkooien gesitueerd. In het ontwerp is meegenomen dat het complex naar behoefte kan uitbreiden.

Duurzame aspecten hebben veel aandacht gekregen in het plan. Het resultaat is een integraal ontwerp met duurzame materiaalkeuzes, natuurlijke daglichttoetreding en een dak dat deels bestaat uit een groen dak, en deels bedekt is met zonnepanelen.

Leave a comment