Als je Ivo vraagt wat hij leuk vindt, zegt hij "regelen". En dat is precies hetgeen Ivo doet. Hij zorgt ervoor dat onze architecten, ontwerpers en tekenaars zo efficiënt mogelijk hun projecten kunnen uitvoeren. Daarnaast is Ivo de Veiligheids en Gezondheids (V&G) specialist van ons kantoor.