Waarom een architect inschakelen?

Een architect maakt toch alleen maar een tekening op papier voor heel veel geld?

Veel mensen stappen voor een aanbouw of nieuwbouw direct naar een aannemer om zo die dure architect over te slaan. Het gevolg kan zijn dat u niet krijgt wat u voor ogen heeft. Of dat u niet aan de wetgeving voldoet.
Een architect is op de hoogte van de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit, kent de wegen die bewandeld moeten worden binnen de gemeente om een vergunning te bemachtigen, is onafhankelijk en staat u met zijn bouwkundige kennis bij in de uitwerking van uw bouwplan.
Een architect maakt het ontwerp voor een gebouw of uitbreiding waarin uw pakket aan wensen is verwerkt. Een goed ontwerp voegt esthetische waarde toe aan een gebouw.
De architect verzorgt maatwerk voor u, zodat u waar krijgt voor uw geld.

Hoe gaat zo’n proces in zijn werk?

1. Formuleren van het Programma van Eisen
De architect stelt samen met de opdrachtgever een omschrijving van het project op. De wensen ten aanzien van het bouwplan worden vastgelegd, zodat hierover duidelijkheid ontstaat. De opdrachtgever geeft aan wat hij wil en wat het budget is.

2. Het verzamelen van alle relevante informatie voor een project
Een architect helpt u bij het vertalen van het geldende bestemmingsplan naar wat er mogelijk is, maar ook met het ophalen van archieftekeningen en het inmeten van de bestaande situatie. Tevens heeft de architect regelmatig overleg met de gemeente en kent hij de ‘te bewandelen paden’.

3. Het maken van een Voorontwerp
De architect vertaalt het overeengekomen Programma van Eisen (PvE) naar een tekening. Het ontwerp is getoetst aan het bestemmingsplan en er is rekening gehouden met de bestaande situatie. Het Voorontwerp wordt met de opdrachtgever doorgenomen. Besproken wordt of dit hetgeen is wat de opdrachtgever voor ogen heeft.

4. Het maken van een Definitief ontwerp
Nadat het Voorontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt het ontwerp definitief gemaakt. Technische elementen en materiaalkeuzes worden hierin verder uitgewerkt.

5. Het aanvragen van vergunningen
Het Definitief ontwerp wordt in overleg met constructie- en installatieadviseurs gereed gemaakt. Het bouwplan wordt getoetst aan het Bouwbesluit, er worden beeldbepalende details gemaakt en er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Indien noodzakelijk kunnen ook andere activiteiten, zoals sloop en brandveilig gebruik in de vergunningsaanvraag worden meegenomen. Wanneer er door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld, kan de architect dit voor u verzorgen.

[spacer][button text=”Wat kan hij verder nog betekenen?” link=”wat-kan-hij-verder-nog-betekenen” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]