Wat kan hij verder nog betekenen?

6. Bouwvoorbereiding
De architect maakt voor u bestektekeningen en een technische omschrijving of bestek. In een technische omschrijving wordt vastgelegd wat door de opdrachtgever wordt gevraagd van de aannemer. In een technische omschrijving wordt ook bepaald of moet worden voldaan aan de UAV of de AVA.

7. Aanbesteding van het werk
Wanneer het werk wordt aanbesteed, kan de architect u in dit proces begeleiden. De voorselectie van de inschrijvende aannemers, het verzamelen van de vragen, het vervaardigen van de Nota van Aanvulling en de uiteindelijke keuze van de aannemer wordt in samenspraak met u bepaald. Op deze wijze ontvangt u een scherpe prijs, een juiste planning en een correct contract voor de uitvoering uw bouwplan.

8. Uitvoeringsfase
De architect maakt werkvoorbereidingstekeningen en verder uitgewerkte details van knooppunten. Dergelijke tekeningen worden in de bouw werktekeningen genoemd. Materialen en maatvoering zijn hierop duidelijk aangegeven. Deze tekeningen voorkomen onverwacht meerwerk en zorgen dat de aannemer goed en deugdelijk werk kan realiseren.

9. Directievoering en oplevering
Indien gewenst kan de architect toezicht houden op de uitvoering van het werk. De architect bewaakt de architectonische uitgangspunten, zit de bouwvergaderingen voor en beoordeelt eventueel meer- en minderwerk. De architect ontlast de opdrachtgever en zorgt voor een hoogwaardige uitvoering van het bouwwerk.
Zodra de aannemer aangeeft dat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het project opgeleverd. De architect staat u bij om te controleren of de aannemer heeft geleverd wat er gevraagd is. Hij maakt voor u een Proces Verbaal van Oplevering, waarin eventuele gebreken worden vastgelegd, die de aannemer nog moet herstellen.

Afsluitend
Afhankelijk van het bouwplan kan het zijn dat sommige activiteiten niet van toepassing zijn of door een andere partij uitgevoerd worden. Het is mogelijk om de opdracht aan de architect gefaseerd uit te laten voeren.

[spacer][button text=”Hulp bij uw plannen” link=”hulp-bij-uw-plannen” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]