Hulp bij uw plannen

U wilt gaan bouwen, verbouwen of een monument restaureren. U komt dan in een korte tijd voor veel vragen te staan.

  • Heb ik een omgevingsvergunning nodig en wat houdt dat precies in?
  • Wat heb ik allemaal nodig voor de aanvraag van deze vergunning?
  • Passen de ideeën die ik heb binnen de kaders van de wetgeving?
  • Zijn mijn eisen reëel gezien de financiële mogelijkheden?
  • Wanneer en hoe raken een aannemer en installateur betrokken bij het proces?

Dit zijn maar een paar vragen. Vanaf het allereerste begin helpen wij u graag bij het realiseren van uw plannen.

Aan de hand van uw ideeën, wensen, eisen en financiële mogelijkheden onderzoeken wij wat binnen de wet- en regelgeving de mogelijkheden zijn. Eerst maken wij een schetsontwerp, waarin zoveel mogelijk van uw wensen zijn verwerkt. In nauwe samenwerking met u en in overleg met wetgevende instanties werken wij dit schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp, met bewaking van uw budget.

Na deze fase kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning met alle benodigde stukken ter goedkeuring worden ingediend bij de gemeente. Wij houden contact met de gemeente, om zo de voortgang te monitoren.

Na het verkrijgen van uw omgevingsvergunning kan het uitvoeringstraject worden ingezet. Wij kunnen de aanbesteding organiseren om tot een aannemerskeuze te komen. Hierna kunnen de bouwplannen worden uitgevoerd. Middels directievoering wordt de technische uitvoering van het plan gecontroleerd, worden bouwkosten beheerd en wordt nauw contact gehouden met aannemer en opdrachtgever. Als het gebouw gereed is, handelen wij de laatste formaliteiten voor u af. We zien toe op de juiste oplevering van het project.

[spacer][button text=”Stappenplan” link=”stappenplan” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]