Dat klink allemaal mooi, maar wat kan ik zelf dan al doen? U kunt beginnen met het maken van een Programma van Eisen (PvE). Hierin staat wat u wilt gaan bouwen of verbouwen. Verder omschrijft u wat de eisen zijn voor de nieuwe ruimte(n).

Ga daarna naar de site van IENM (Het ministerie van Infrastructuur en Milieu). http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm. Hier kunt u zelf controleren of er voor uw bouwplannen een vergunning nodig is.

Hierna kunt u bij de gemeente informeren of uw bouwplannen in het bestemmingsplan passen. Voor ieder gebied binnen een gemeente zijn regels die zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. Wanneer uw plannen niet passen in het bestemmingsplan, informeer dan bij de gemeente of hier een speciaal Projectbesluit voor genomen kan worden (de opvolger van de ‘artikel 19 procedure’). Op deze manier is het misschien toch mogelijk een omgevingsvergunning te krijgen. Houdt er wel rekening mee dat deze procedure meer tijd in beslag neemt en dat er extra kosten aan verbonden zijn.

Vervolgens kan er een ontwerp worden gemaakt dat voldoet aan uw PvE. Daarbij moet rekening worden gehouden met de voorschriften uit het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en overige regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in het uit handen nemen van dit werk (en overigens ook het voortraject) en het stroomlijnen van deze processen.

Heeft u vragen hierover of wilt u een afspraak maken, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op: 

[spacer][button text=”Neem contact op” link=”/contact/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]