Expertises

Visie

ARCHITECTUUR, BOUWTECHNIEK en DUURZAAMHEID

Architectuur maakt deel uit van ons leven. De stad, de wijk, de straat, de gebouwen en het interieur. Door goed te ontwerpen leveren wij een bijdrage aan een welhaast ongrijpbaar begrip als esthetica. Daarbij zijn wij er van overtuigd dat een goed ontwerp alleen goed blijft wanneer dit ook goed en secuur wordt uitgevoerd. Ons bureau werkt de eigen ontwerpen dan ook zelf technisch uit. Daardoor blijven ontwerpbeslissingen doorwerken in de technische uitwerking. Het resultaat is zichtbaar beter.

C2C, duurzaam bouwen, hergebruik en energiezuinig bouwen maken allen deel uit van onze ontwerpen. We hanteren daarvoor het begrip Integraal Ontwerpen, waardoor weloverwogen keuzes gemaakt worden voor situering, indeling, materialen en installaties. Een integraal ontwerp leidt daarmee tot een duurzaam ontwerp.

Maatwerk woningbouw

Noordzijde 122+123 Bodegraven

Eigentijdse vormgeving

RvD2010-02852kopie

Expertises

 • Haalbaarheidsstudies
 • Interieur- en architectuurontwerp
 • Animaties en visualisaties
 • Fotografie en fotogrammetrie
 • Uw leider of desgewenst partner in BIM-processen
 • Verbeelden van ontwerp met 3D-prints
 • Ontruimings- en vluchtplattegronden
 • NEN 2580 en BBMI-plattegronden
 • Energieanalyse op basis van gebouwmodellen
 • Werkomschrijvingen en bestekken
 • Budgetbewaking en bouwkostenanalyse
 • Ontwerp-, bestek- en uitvoeringstekenwerk
 • Bouwtoezicht en nazorg
 • Revitalisatie en verduurzaming

Van concept tot detail

page3_pic1

Het detailleren en begeleiden door architect

De technische uitwerking laten verzorgen door ons bureau heeft duidelijke voordelen. De architect is in staat om detaillering te beoordelen op esthetische waarde. Daarnaast kan hij meerdere oplossingen aandragen en gedegen afwegingen maken. Door de oplossingen steeds weer te beoordelen met de essentie van het ontwerp in het achterhoofd, blijft de kwaliteit van het eindresultaat overeind.

De voor de hand liggende oplossing is immers vaak niet de optimale.

Samengevat

Uitwerken van uw ideeën

Het vormgeven van uw plannen is de belangrijkste taak van een architect. Door tijdens het ontwerpproces diverse aspecten, zoals het programma van eisen, de menselijke maat, en de relatie met de omgeving in een vroeg stadium mee te nemen ontstaat een fraai eindresultaat.

Duurzaamheid

De energiedoelstellingen voor 2020 sturen aan op het realiseren van gebouwen die energieneutraal zijn. Dit betekent dat moet worden nagedacht over veel technische aspecten. Wij kunnen u ondersteunen met de juiste keuzes hierin.

Communicatie

Door in de diverse fases van een bouwproject gespreksmomenten in te plannen komen de juiste vragen en antwoorden aan bod. Zo blijven de wensen van u als opdrachtgever centraal staan.

Techniek

“Een architect is heel goed in het maken van mooie plaatjes” wordt vaak gezegd. Het blijft bij ons echter niet alleen bij het scheppen van verwachtingen, maar ook bij het waarmaken daarvan. Hiervoor gebruiken wij onze gedegen bouwtechnische kennis. De combinatie van vorm en techniek zorgt voor een optimaal eindresultaat.

[/lazy_load_box]

direct contact?

bel: 0172492387
of stuur een e-mail