Ontwerp en realisatie van Het Kaasdok in de Markthal van Rotterdam

Het Kaasdok

Ontwerp en realisatie van Het Kaasdok in de Markthal van Rotterdam

Ontwerp en realisatie van versunit “Het Kaasdok” in de Markthal van Rotterdam #markthalrotterdam #breeam #frieslandcampina #Zuivelhandel Cromwijk #Zijerveld

De werkzaamheden aan “Het Kaasdok” voor Cromwijk Zuivelhandel zijn succesvol afgerond. In samenwerking met van Dijk Interieur Adviesbureau is deze inrichting van één van de versunits in de markthal van Rotterdam nu al een blikvanger.

De Markthal in Rotterdam herbergt 100 versunits, 15 food shops en 8 restaurants, 228 appartementen en 1200 parkeerplaatsen. Een van de speerpunten bij het project de markthal is de doelstelling om voor het commerciële gedeelte van het gebouw Markthal een BREEAM kwalificatie “Very Good” te behalen.

Deze BREEAM kwalificatie geeft de duurzaamheid van een gebouw weer. Duurzaamheid is volgens de gangbare definitie de ontwikkeling waarbij in de behoeften van de huidige generaties wordt voorzien zonder daarbij afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Bij het ontwerp van deze versunit is extra rekening gehouden met de thema’s die daarmee verband hebben zoals het bewust gebruik van energie, materialen en grondstoffen.

Opening van de Markthal op 1 oktober 2014 door Koningin Maxima vanuit het centraal gelegen Kaasdok.

No Comments
Leave a Reply