Buurthuis en voedselbank

Renovatie en nieuwbouw van een gebouw voor de buurt.

Het voormalige schoolgebouw aan de Briljantstraat wordt verbouwd tot een zo duurzaam mogelijk buurthuis. Om dat te bereiken worden de fundering, de gevels en het dak nageïsoleerd, worden bodembronnen geboord, en zal er gebruik worden gemaakt van warmtepompen en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Op een deel van het dak worden zonnepanelen geplaatst. Op de lager gelegen dakvlakken wordt sedum aangelegd. Dit sedumdak is niet alleen mooi om te zien vanuit het gebouw zelf en vanuit de omliggende flats, maar heeft ook een positieve invloed op de warmte- en waterhuishouding. Het gebouw krijgt door middel van steenstrips en gevelpanelen ook een vernieuwde uitstraling.

 

Naast het renovatiegedeelte, bestaat dit project uit een nieuwbouwgedeelte. In deze uitbreiding zal de voedselbank zijn intrek nemen; zowel met een opslaghal als met een uitgiftepunt. Deze nieuwbouw wordt voorzien van de dezelfde gevelafwerking als het renovatiegedeelte, zodat het buurthuis en de voedselbank samen één geheel vormen. Bovendien zijn beide functies toegankelijk via één gezamenlijke entree, waarachter zich een ruime ontvangstruimte bevindt. In het nieuwe gebouw zullen buurtbewoners terecht kunnen met hun hulpvraag bij verschillende (hulp)organisaties, maar er is ook ruimte voor een bibliotheekbezoek, bijeenkomsten en wisselende activiteiten. Een gebouw voor de buurt!

Categorie

Leisure

locatie

Alphen aan den Rijn

Datum

2022

Multifunctioneel buurtcentrum