Ontwikkelingsvisie Centrum Boskoop

Ontwikkelingsvisie Centrum Boskoop

 

 

Op verzoek van CDA-raadslid Helma van der Louw hebben we gewerkt aan een plan om het centrum van Boskoop een upgrade te geven: ‘een ambitieus plan voor een aantrekkelijker dorp’, zoals het AD het in onderstaand artikel beschrijft.
Met een open blik hebben we de dorpskern bestudeerd en ideeën ontwikkeld, zonder ons te laten begrenzen door geld, regels of een tijdsplanning. Door ‘out of the box’ te denken, ligt er nu een voorstel dat echt het verschil kan maken voor Boskoop.

 

Een belangrijk onderdeel van het plan vormt het optillen van de Zijde. Momenteel loopt de Zijde na de hefbrug direct weer omlaag, waardoor deze voor een ongewenst verkeersknooppunt zorgt met de kruisende winkelstraat, iets verderop. Door de Zijde nog een stuk verder op het niveau van de brug door te laten lopen, wordt het kruispunt opgeheven, kan autoverkeer gewoon doorrijden en kunnen voetgangers veilig door het winkelgebied wandelen. Voor Eeterij Het Keldertje betekent dit een uitnodigender, beter bereikbaar en ruimer terras. Het wegdek zou dan ter hoogte van de Zijdekerk weer op normaal niveau zijn. Onder het verhoogde wegdek is ruimte voor paviljoens, die ingevuld kunnen worden met winkeltjes of horeca. De opgetilde weg zorgt voor een vrije doorgang op maaiveldniveau, zodat de winkelgebieden links en rechts van de Zijde beter met elkaar verbonden zijn.

 

Een ander nadrukkelijk element in het plan is het creëren van een haventje langs de Gouwe. Hoewel hier een aantal panden voor moeten worden gesloopt, ontstaat zo de mogelijkheid om het centrum van Boskoop ook over het water te bereiken. Het gebied rondom de haven wordt vormgegeven met zitplekken langs het water en met horeca met terras, waardoor de levendigheid van het gebied wordt vergroot.

 

In het centrum is minder ruimte voor autoverkeer: de winkelstraat wordt autovrij. Slechts op enkele plekken is de auto ‘te gast’; bewoners moeten nog wel hun woning kunnen bereiken. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk rondom het centrumgebied. Op het Kerkplein blijft ruimte voor parkeren, maar wel in ‘groene kamers’, net zoals we dat voorstellen op het Raadhuisplein. In de planontwikkeling voor het gebied ten zuiden van het centrum zouden we ook graag parkeervoorzieningen opgenomen zien.

 

Boskoop staat bekend om zijn sierteelt en boomkwekerijen. Dat mag het centrum ook gaan uitstralen. In het plan is dus veel ruimte voor nieuw toe te voegen groen, wat zorgt voor een verhoging van de aantrekkelijkheid van het centrum. Het plein rondom het kerkje zou kunnen dienen als ‘showcase’ van Boskoop, waar lokale kwekers hun noviteiten kunnen presenteren en toelichten.

 

De Bootstraat wordt in ere hersteld door hier opnieuw een winkelstraatje te maken met specialiteitenwinkels, net zoals vroeger. In het gebied daar omheen worden woningen en gevels opgeknapt, om hier weer mooi te kunnen wonen. Langs het water, aan de Barendstraat, bestaat de mogelijkheid om horeca met fraaie terrassen te realiseren. Zo wordt ook de centrumroute versterkt, en kan een mooie ronde door de dorpskern worden afgelegd. In het centrum van Boskoop valt zo weer echt iets te beleven; het wordt weer een plek waar men graag naartoe wil gaan en wil ‘zijn’.

 

Het initiatiefvoorstel is reeds gepresenteerd aan de winkeliers en de gemeente. Met de provincie is, bijvoorbeeld over het haventje, nog geen afstemming geweest. Het doel van dit voorstel is om een ambitieus plan voor het centrum van Boskoop aan te bieden, dat daadwerkelijk een mooie kans biedt voor de ontwikkeling van het gebied.