Ontwikkelingsvisie Centrum Hoge Zijde alphen aan den rijn

Herontwikkeling centrumgebied Julianastraat – Paradijslaan in Alphen aan den Rijn 

 

 

 

Voor het centrumgebied rondom de Julianastraat en Paradijslaan hebben we een visie ontwikkeld ter verbetering van de horeca- en winkelervaring, de verkeersstromen en de beleving van groen en water.

 

Een belangrijk onderdeel in deze visie vormt het omleiden van de verkeersstromen. De Julianastraat is een belangrijke straat voor horeca- en winkelgelegenheden. Om te voorkomen dat deze voortdurend als verkeersroute door fietsers en scooters wordt gebruikt, wordt een aantrekkelijke, groene (fiets)route door de Paradijslaan gecreëerd. Vanaf het station worden fietsers al verleid hun weg via de Prins Bernhardlaan te vervolgen. De huidige rotonde bij de kruising met de Hoflaan wordt een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, waarbij de auto te gast is. Vervolgens worden fietsers van de Paradijslaan en Castellumstraat in de richting van de Alphense Brug geleid. Zo wordt voorkomen dat de Julianastraat een ‘fietssnelweg’ blijft.

 

Het weghouden van verkeer uit de Julianastraat, zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor mooie terrassen van horecagelegenheden. Ook het toevoegen van meer kwalitatief groen zorgt voor een verhoging van de aantrekkelijkheid van de straat. Dit leidt bovendien tot een aantrekking van (kleine) lokale ondernemers, waardoor leegstand in de straat wordt voorkomen.

 

Om te garanderen dat auto’s uit de Paradijslaan verdwijnen en er meer ruimte wordt gecreëerd voor kleine ondernemers en groen, is het zeer wenselijk om de Hoogvliet te verplaatsen. Deze verhuist naar een nieuwbouwcomplex ter plaatse van het huidige Hof van Alfen en Sint Joseph. In deze nieuwbouw is plaats voor de Hoogvliet, een grote (ondergrondse) parkeergarage met daarboven een toegankelijk stadspark, en een woonblok met woontoren. De huidige parkeergarage boven de Hoogvliet wordt getransformeerd tot een fraaie binnentuin.

 

Het omloopkanaal wordt in ere hersteld, door het water in de Paradijslaan weer met elkaar te verbinden. De parkeerplaatsen die hiervoor moeten verdwijnen, worden gecompenseerd in de nieuwe parkeergarage. Het herstellen van het omloopkanaal biedt ook de kans om hier een aanleghaven te creëren. Zo is het mogelijk om per boot de Hoge Zijde van het centrum te bereiken, net zoals dat in de Lage Zijde bij de Aarkade is gerealiseerd. Het overige gedeelte wordt vormgegeven als stadskanaal, met zitplekken en horecaterrassen langs het water. In de avonduren kunnen water- en lichtshows worden georganiseerd, om de levendigheid van dit gebied te vergroten. De Bonifaciuskerk blijft vanuit de Julianastraat bereikbaar door een mooie brug over het water, in het verlengde van de Kerkstraat, te plaatsen.

 

Deze herontwikkeling leidt tot een aantrekkelijk, veilig en groen centrumgebied, waarin meer plaats is voor recreatie-, winkel- en horecagelegenheden. Bovendien zijn er kansen om meer woningen toe te voegen en de parkeervraag op een goede manier in te vullen.