Op de avond van 12 juni 2017 heeft er een tweede bewonersbijeenkomst voor de inwoners van het Rode Dorp plaatsgevonden, dit maal in het gebouw van Speeltuinvereniging Kindervreugd. Samen met Woonforte en Bloemen Architecten hebben de bewoners hier hun verbeterpunten en woonwensen besproken. Daarnaast is er uitleg gegeven over de kaders die gesteld worden door het bestemmingsplan. Bij de plattegronden is door middel van papieren woonblokken gespeeld met de mogelijke verkaveling per ‘fase’. Bij de ontwerpbijeenkomst waren rond de 25 inwoners aanwezig.