“Wij willen naast de eindgebruikers staan” Bloemen Architecten

Sinds kort is Bloemen Architecten partner van ZorgSaamWonen; reden genoeg om kennis met ons te maken middels een partnerinterview. Hieronder het resultaat:

Partnerinterview Bloemen Architecten

Foto: Het team van Bloemen Architecten

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij onze nieuwe partner Bloemen Architecten in Alphen aan den Rijn. Vanuit een industrieel kantoorpand, gelegen aan de Rijnhaven, werkt het team van Bloemen Architecten aan een breed scala projecten; woningbouw, kantoren, leisure, maatschappelijk vastgoed en woonzorgprojecten. Van renovatie en transformatie tot sloop/nieuwbouw. We gaan in gesprek met Joost Voortman en Fleur Melchers, beiden architecten bij het bureau. Over de kracht van het bureau, de projecten en waarom zij zich hebben aangesloten bij ZorgSaamWonen. Om maar meteen met het laatste te beginnen. 

Fleur: “We waren vorig jaar aanwezig bij het ZorgSaamWonen Congres. Het congres maakte duidelijk dat het ontwikkelen van projecten voor mensen met een zorgvraag of bepaalde kwetsbaarheid, om maatwerk vraagt. We zien dan ook de diversiteit in woonconcepten toenemen. Voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag ontwerpen we andere woonvormen dan voor de reguliere woningbouw. Denk aan geclusterd wonen, seniorenwoningen, hofjes of kleine campusachtige settings. Mooie projecten die hard nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen in de zorg en de behoefte aan passende huisvesting met elkaar te kunnen oppakken.”

Joost gaat verder: “De kracht van ons bureau is dat wij naast de eindgebruikers gaan staan. Wij willen met hen in gesprek en horen wat hun woonbehoefte is. Deze kennis zetten wij in bij het ontwikkelen van nieuwbouwconcepten. Ook hebben wij veel ervaring in renovatie en transformatie van de bestaande bouw. Wij zien daar volop kansen om mooie concepten te ontwikkelen voor een diversiteit aan doelgroepen en functies. Door partner te worden van ZorgSaamWonen hopen wij nog meer inspiratie en kennis op te doen.”

 

Mensen bij elkaar brengen

Het gesprek gaat verder over een project dat recent is opgeleverd, Wijkcentrum Mozaïek. Fleur: “De Mozaïek is gelegen in een wijk met maar liefst 60 nationaliteiten. Een mooie uitdaging voor ons om te komen tot een wijkcentrum dat echt voor alle bewoners in de buurt van betekenis kan zijn.”

Samen met opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn en Participe Alphen aan de Rijn, de uitvoeringsorganisatie van welzijn en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Voedselbank, vrijwilligers en buurtbewoners, is Bloemen Architecten tot een plan gekomen. Een voormalig schoolgebouw is verbouwd tot een duurzaam buurthuis waar mensen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, voor welzijnsondersteuning, de bibliotheek of om even rustig te werken op een van de openbare werkplekken. Aan het schoolgebouw is een nieuwbouwgedeelte toegevoegd waarin de voedselbank is ondergebracht. Ook is in dit gedeelte van het gebouw het ontmoetingsplein. Van hieruit zijn alle functies in het gehele gebouw bereikbaar.

“Wij willen naast de eindgebruikers staan” Bloemen Architecten

Joost: “We hebben het gebouw zo ontworpen dat mensen met en zonder hulpvraag elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. De voedselbank deelt samen met buurthuis de Mozaïek dezelfde ingang waardoor mensen ‘anoniem’ gebruik kunnen maken van het wijkcentrum. Het is niet duidelijk waarvoor men komt: hulp en ondersteuning, voor de bieb of voor een kopje koffie. Het wijkcentrum brengt mensen bij elkaar. Het is een gebouw voor én van de buurt.”

Een mooi voorbeeld van een buurt verbindende plek in een multiculturele buurt. En ook een mooi voorbeeld van een project waarin de kracht van Bloemen Architecten goed naar voren komt. De samenwerking met de eindgebruikers tijdens de conceptontwikkelingsfase, het integreren van renovatie en transformatie van een oud schoolgebouw én een stukje nieuwbouw. Uiteraard alles duurzaam en zo circulair mogelijk.   

 

Een sociaal hart 

Opdrachten voor het ontwerpen van woonconcepten voor specifieke doelgroepen pakt Bloemen Architecten graag aan. Fleur: “We vinden het leuk en leerzaam om, naast reguliere woningbouwprojecten, aan de slag te gaan met woonprojecten voor specifieke doelgroepen. Zo hebben wij voor Fundis, een zorgaanbieder die zich richt op (chronisch zieke) ouderen, een woonvoorziening ontworpen.” Het afgelopen mei geopende Amadeushuis is bedoeld voor mensen die vanuit de Wet langdurige zorg een indicatie hebben voor Volledig Pakket Thuis. Het U-vormige gebouw biedt plaats aan een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, inpandige parkeervoorziening voor de zorgverleners op de begane grond en 27 appartementen met pantry op de verdiepingen. De patio aan de binnenkant van het complex biedt een extra stukje groen in het centrum van Alphen.

Joost gaat verder: “De start van dit project begon met de vraag of wij voor deze toplocatie, gelegen aan een levendige winkelstraat in het centrum van Alphen, een regulier woningbouwplan wilden ontwerpen; appartementen met een commerciële plint. Gaandeweg ontstond, dankzij een betrokken gemeente en Dunavast, Aedifica en Sonneborgh, het idee om de locatie te benutten als woonlocatie voor een bijzondere doelgroep. Zo is Fundis aangehaakt en hebben wij het plan dat er lag herontwikkeld. Vanuit de kansen die de plek bood, de doelgroep van Fundis én de wens van de eigenaar om de woningen in de toekomst ook aan andere doelgroepen te kunnen verhuren.” 

Dat betrokken organisaties een sociaal hart hebben, blijkt gedurende het hele proces; van ontwerp tot aan de bouw. Fleur: “We zijn telkens met elkaar op zoek geweest naar werkende oplossingen voor zowel de bewoners van nu, veelal ouderen met dementie, en toekomstige bewoners zonder zorgvraag. Alle informatie en kennis van zowel de eigenaar, Fundis als het Amadeushuis hebben wij doorlopend tegen het licht gehouden met daarbij de vraag: ‘Wat werkt voor nu en wat is goed naar de toekomst toe?’ Bijvoorbeeld, de wens van de eigenaar om de ramen aan de staatzijde tot aan de vloer te laten doorlopen, mede vanwege voldoende lichtinval en toekomstige verhuurbaarheid. Maar mensen met dementie zijn bang om te vallen als zij dichtbij zo’n raam komen. De oplossing is een houten kozijnregel op heuphoogte, een zogenaamde kalf. Vanuit dit soort uitdagingen werken wij continu aan oplossingen en vertalen wij die in een Programma van Eisen.”

Mooie projecten en inzichten die het volgen waard zijn! En dat is precies wat ZorgSaamWonen doet en blijft doen!